7 juni 1962 ble Nordlandsbanen åpent av kongen i Bodo. Og 50 år seinere feriet de strekningen sammen med Jernbaneverket og Norsk Jernbaneklubb med flere. Her er Jubileumstoget på veg till til Trondheim st med lok Di4.651 + vogner.